Had Reinaert gelijk? Is/was Hijfte de belangrijkste plaats ten oosten van Gent ?

Het is een feit dat Lochristi nu de belangrijkste gemeente is tussen Gent en Lokeren. Maar dat was  niet altijd zo. Het heeft weinig gescheeld of Hijfte was nu de centrale gemeente tussen Gent en Lokeren.

Later zullen we dieper ingaan op een aantal gebeurtenissen die een grote impact hebben gehad op onze lokale geschiedenis, zoals:

  • Het ontstaan van het Waasland (ca 80/30.000 jr voor Christus)
  • Het ontstaan van het Benedenschelde (ca 30/15.000 jr voor Christus)
  • De machtsstrijd tussen de graven en de abdijen (ca 8ste eeuw)
  • Het droogleggen van de polders tussen Gent en het Waasland (ca 12de eeuw)
  • De machtsstrijd tussen de graven en de steden (ca 14de eeuw)
  • De machtsstrijd tussen de adellijke families in Frankrijk (ca 15de eeuw)
  • De investeringen door de Habsburgse Oostenrijkers (ca 17de/18de eeuw)
  • De investeringen door de Franse Republiek (19de/21ste eeuw)

Een citaat uit de pagina http://nl.wikipedia.org/wiki/Schelde_(rivier)#Geschiedenis van Wikipedia over de Schelde:

“Zoals veel rivieren tijdens de ijstijd liep de Schelde omstreeks 30.000 jaar geleden in noordoostelijke richting via het huidige Gent. Daar mondde de Rupel uit in de Schelde. Lange tijd werd gedacht dat zij vandaar samen naar het noordwesten stroomden, waar ze ter hoogte van de Doggersbank in zee stroomden. In werkelijkheid bogen ze samen met de [(Rijn)] en de [(Theems)] af naar het zuiden door het Nauw van Calais en vervolgens door de nog grotendeels droog liggende bodem van Het Kanaal. De zuidelijke Noordzee was in die tijd een droge vallei.

Ongeveer 15.000 jaar geleden, aan het einde van het Weichselien, trok het ijs zich terug en bleven er zandbanken en opgewaaide zandruggen achter. Dit was onder meer de zandrug van Zandig Vlaanderen, die ten zuiden van Brugge loopt en via het noorden van Gent naar het Land van Waas. Rivieren werden gedwongen andere wegen te zoeken naar zee. De Schelde volgde nog zijn eigen weg naar zee ter hoogte van Zeebrugge, maar de Rupel boog ten zuiden van Antwerpen af naar het noorden en stroomde langs het huidige Antwerpen, Bergen op Zoom en Rotterdam, samen met de Rijn naar de zee.

Zo’n 8.000 jaar geleden dwongen zandafzettingen in het gebied tussen Gent en Zeebrugge de Schelde een richting te zoeken naar het oosten. Hier stroomde de Schelde in de vroegere bedding van de Rupel naar zee.

Ongeveer 5.000 jaar geleden steeg de zeespiegel en drong de zee zover landinwaarts dat deze ter hoogte van Bergen op Zoom doorbrak naar de Schelde. Zo werd de Oosterschelde gevormd. De Westerschelde was toen nog een smalle inham, de Sincfal, die in de loop van de eeuwen steeds verder landinwaarts kwam.

In de 10e eeuw brak ook hier het laatste stukje door, via de Honte naar de Schelde, en vormde op dat moment de Westerschelde.”

Print Friendly

Reacties zijn uitgeschakeld.