Bewaarplaatsen

stapel-van-oude-document-dossiers-en-zilveren-cd-19258706

De documenten, foto’s, dia’s, films, … van de collectie Leon Matthijs (LEJOMA) werden/worden tussen 2012 en 2016 verdeeld over verschillende bewaarplaatsen en er bewaard onder de vorm van een schenking. Ze zullen toegankelijk zijn zodra geïnventariseerd door de vrijwilligers.

Het was de wens van Leon Matthijs om op één of andere wijze de inzage van niet-familiaal deel van zijn collectie door iedereen mogelijk te maken, via DSMG, LoS, … . De uitvoering van zijn wens heeft hij begin 2012 toevertrouwd aan zijn oudste zoon Luc Matthijs.

Voorrang werd gegeven aan de ontruiming van het ouderlijk huis, om het te kunnen verkopen. Bij die ontruiming werd na een eerste ruwe sortering de relevante documenten in een 300tal dozen geplaatst (fase 0).

Momenteel worden alle dozen doorgenomen en voorlopig geklasseerd op inhoud (fase 1). Een aantal ervan werden en worden rechtstreeks overgemaakt aan het DSMG (krantenknipsels jaren 80, affiches BF, …), het LoS (volledige reeks folders BF, …), gemeente (archief voorzitter Cultuurraad, …), … .

De komende maanden wordt de Blog www.lejoma.be voorbereid. Zodra alle dozen een eerste maal zijn doorgenomen, zal de Blog Lejoma online gaan. Deze Blog zal in functie van de uitvoering van de fase 2 (klassement per activiteit en verwijderen van dubbels) hernemen wat beschikbaar zal komen (enkel wat en waar).

Daarna wordt in een fase 3 alles gegroepeerd per bestemming en fysiek overgemaakt als schenking aan DSMG, LoS, … voor inventarisatie, integratie in hun collectie,… .

Tenslotte wordt het geheel zoveel mogelijk gedigitaliseerd en digitaal ter beschikking gesteld. Meer daarover later dit jaar.

Luc Matthijs
18.09.2014

Print Friendly

Reacties zijn uitgeschakeld.