Verwantschap

Biologisch kan nauwkeurig bepaald worden wie bloedverwant is of niet, maar het behoren tot de naaste familie is eerder cultureel bepaald.
Uit het Wikipedia-artikel “Familie (verwanten)” de volgende citaten en schets:

“Familie is de groep personen waarmee men direct of indirect door middel van één of meer ouder-kind-relaties is verbonden.”

“In onderstaand schema is een familie weergegeven met daarin de benamingen zoals die tegenwoordig binnen de Nederlandse en Belgische samenleving gebruikelijk zijn. Uitgangspunt is een ongehuwde persoon (ego), zonder kinderen.”
Kinship

Luc Matthijs
18.11.2014 12:00

Print Friendly

Reacties zijn uitgeschakeld.