1 Opzoekingen

Sinds jaren worden de tijdrovende opzoekingen van familiegegevens (+100 jaar oud) gedaan in het Rijksarchief. In de jaren 60 werden de registers van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk en overlijden) op microfilm geplaatst. Wat een snellere raadpleging mogelijk maakte.

In 2001 waren een reeks microfilms met documenten van eind 19de eeuw (nog) niet publiek beschikbaar.

Sinds 2008 zijn deze gegevens geleidelijk aan beschikbaar via internet, met veel vallen en opstaan. Nu is de elektronische toegang stabiel. De gegevens kunnen voor een (groot) deel elektronisch geconsulteerd worden, dankzij de hulp van een massa vrijwilligers. De praktijk zal uitwijzen in welke mate thuis deze documenten kunnen geraadpleegd worden.

De verwerking van de gegevens is gestopt in 2008 en wordt nu hervat. Alle gegevens worden nagezien en de verkeerde interpretaties rechtgetrokken, voor zover mogelijk.

Luc Matthijs
18.11.2014 12:00

Print Friendly

Reacties zijn uitgeschakeld.