Klimaatverandering is eigenlijk tof

Surfend op het net een constructieve bijdrage gevonden hoe we elk afzonderlijk kunnen bijdragen tot het stoppen van de klimaatsverandering. In feite baseert de auteur zich op een aloud principe van de strijd tussen de duinen en de zee. Eerst was de zee, dan zandkorrels, dan duinen en dan moerassen, dan pas kwam de mens tussen met polders, … .

Laten we handelen zoals zandkorrels. Laten we elk voor onze deur vegen en niets aantrekken van het feit dat de buren niets doen.

Citaten uit “Klimaatverandering is eigenlijk tof (Harald Welzer)“, Lieven Sioen, De Standaard, 11.10.2014:

“In het boek Zelf Denken doet de Duitse socioloog Harald Welzer een gedreven oproep om toch maar te blijven experimenteren met andere manieren van leven en consumeren. Immers, noch klimaatpanels, groene partijen of een zoveelste milieutop lijken bij machte onze collectieve stormloop op de afgrond af te buigen. Kennis alleen zet niet aan tot gedragswijziging. Elke grote cultuuromslag spruit voort uit het praktische handelen van een kleine minderheid, heeft Welzer uit de geschiedenis geleerd.”

‘Los daarvan heb ik niet de verantwoordelijkheid om de wereld te redden. Dat kan geen enkel individu. Onze taak bestaat erin het beste te maken van wat in onze mogelijkheden ligt. Niemand hoeft zich schuldig te voelen omdat zijn of haar individuele actie niet volstaat om de klimaatverandering te keren, terwijl de grote massa doorgaat alsof er niets aan de hand is.’

‘Zoals de bewoners van het Paaseiland dachten het voedseltekort op te lossen door nog meer grond uit te putten.’

‘Alle succesvolle sociale bewegingen begonnen als minderheden. De voorwaarde om te slagen is wel dat die 3 tot 5 procent door alle lagen van de samenleving heen gaat en navolging krijgt … . Want als de minderheid zich beperkt tot een groepje van gelijken, krijg je hoogstens een subcultuur.’

‘Biologisch en psychologisch is de mens gemaakt om samen te werken. Geen enkel ander dier op aarde heeft een sociaal brein zoals de mens. … Het zelfbeeld van concurrentie, absolute zelfontwikkeling en extreem individualisme is heel recent, en in strijd met ons wezen. Waarschijnlijk zullen we die manier van denken in de toekomst belachelijk vinden.’

Print Friendly
Tagged , , , .Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Reacties zijn uitgeschakeld.